news image
admin2 | 2021/04/15
جایزه الرضوان یک نوآوری در فعالیت‌های قرآنی جهان اسلام است.

مدیر اجرایی جایزه الرضوان:

جایزه الرضوان یک نوآوری در فعالیت‌های قرآنی جهان اسلام است.

جهت که اختصاص به معلمان قرآن دارد و نیز از جهت توجه به ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی معلمان قرآن، یک حرکت نو و ابتکاری در جهامدیر اجرایی جایزه بین‌المللی قرآنی الرضوان اظهار داشت: جایزه الرضوان از این ن اسلام است. 

دکتر حسین باغگلی افزود: معمولا جوایز و مسابقات قرآنی در جهان به مهارت تلاوت قاریان و مهارت حفظ حافظان قرآن کریم اختصاص دارد، در حالیکه جایزه الرضوان در میان فعالان قرآنی، به معلمان و اساتید قرآن توجه نموده است و ضمن در نظر گرفتن ابعاد حرفه‌ای و مهارت‌های آموزشی معلمان، توجه اصلی خود را معطوف‌به اخلاق فردی و تأثیرگذاری اجتماعی آنها کرده‌اند؛ معلمان قرآنی که الگوی عمل‌به‌قرآن نیز هستند.

وی در ادامه به نقش مهم شاگردان و قرآن‌آموزان، در ارزیابی‌ها اشاره کرد و گفت: معلمانی که شاگردان بیشتری آنها را معرفی کنند، احتمالا در جمع منتخبان نهایی خواهند بود.

/*$('.about-award').click(function() { })*/