قدردانی از معلم قرآنی

student-icon
به عنوان یک قرآن آموز میخواهم معلم خود را معرفی کنم، یا از معلم معرفی شده در جشنواره تقدیر کنم
institute-icon
به عنوان یک موسسه قرآنی میخواهیم در جایزه شرکت کنیم و معلمین قرآنی خود را معرفی کنیم
teacher-icon
به عنوان معلم قرآنی میخواهم خودم را معرفی کرده و در جایزه قرآنی رضوان شرکت کنم
در واتساپ پاسخگوی سوالات شما هستیم
09906110914 whatsapp icon
/*$('.about-award').click(function() { })*/